Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 0 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 1 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 2 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 3 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 4 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 5 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 6 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 7 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 8 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 9 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 10 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 11 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 12 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 13 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 14 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 15 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 16 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 17 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 18 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 19 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 20 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 21 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 22 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 23 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 24 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 25 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 26 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 27 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 28 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 29 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 30 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 31 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 32 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 33 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 34 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 35 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 36 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 37 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 38 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 39 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 40 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 41 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 42 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 43 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 44 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 45 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 46 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 47 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 48 - Трактор БГ
Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 49 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 0 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 1 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 2 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 3 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 4 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 5 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 6 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 7 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 8 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 9 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 10 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 11 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 12 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 13 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 14 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 15 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 16 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 17 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 18 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 19 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 20 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 21 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 22 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 23 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 24 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 25 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 26 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 27 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 28 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 29 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 30 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 31 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 32 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 33 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 34 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 35 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 36 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 37 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 38 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 39 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 40 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 41 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 42 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 43 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 44 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 45 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 46 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 47 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 48 - Трактор БГ
 • Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер 49 - Трактор БГ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер
 • Година 2020

Номер на обявата: 82947

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225 + мулчер 1200мм или косачка 1200мм
цена без ддс


www.avant.bg  0898731955

Финландски къщи ЕООД
София град
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 4 години!
Запитване към продавача
Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер
Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер
Цена: 29900 лв.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Модел: Техника за почистване Мултифункционална машина AVANT 225 с мулчер
 • Година: 2020

AVANT 225 - мултифункционална компактна машина за почистване, комунална дейност, озеленяване и поддръжка на терени.


Идеалната машина за косене, чистене на сняг, паркове, дворове, учреждения, общини, голф игрища, хотели, комплекси, частни домове.


Огромен набор на прикачен инвентар за всички дейности, лесно управление, ниски разходи.

 
Цената е за базов модел AVANT 225 + мулчер 1200мм или косачка 1200мм
цена без ддс


www.avant.bg  0898731955


КОНТАКТИ
Финландски къщи ЕООД
Финландски къщи ЕООД
Град: София
Адрес: София
Email: finlandhouse@mail.bg
Телефон: +359-898731955
Сайт: http://www.finlandhouse.net/